Dividend van SRO voor accommodatieverbetering

Amersfoort heeft jarenlang serieus werk gemaakt van sportaccommodatieverbetering. Bij voetbalclubs en bij H.C. Eemvallei zijn in totaal 9 kunstgrasvelden aangelegd en de atletiekbaan Schothorst is gerenoveerd. Het hergebruik van SRO dividend komt nu ter sprake want er wachten meer clubs.

De VVD wil dividend van SRO opnieuw gebruiken voor accommodatieverbetering van sportverenigingenFinanciële impuls
Op 28 januari jl. heeft de gemeenteraad van Amersfoort o.m. gesproken over het toekomstige sportaccommodatiebeleid. VVD Sportwethouder Hans Buijtelaar geeft aan dat er bij de gemeente veel wensen van andere sportclubs zijn neergelegd voor de aanpassing en uitbreiding van hun accommodaties. De gelden die nu incidenteel beschikbaar kwamen zijn welbesteed maar op. Buijtelaar bestudeert nu de mogelijkheden van een nieuwe financiële impuls.

Basis dividend
Een van die mogelijkheden zou kunnen om de jaarlijkse dividenduitkering van SRO aan haar aandeelhouders, Amersfoort en Haarlem, opnieuw te gebruiken voor de ondersteuning van sportverenigingen. De VVD heeft aan het college van B&W van Amersfoort gevraagd om als aandeelhouder genoegen te nemen met een basis dividend en het overige weer in te zetten voor sportdoeleinden.

SRO organiseert en faciliteert
Wat doet SRO in en voor Amersfoort en Haarlem? SRO ondersteunt gemeentes bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van sport, vrije tijd en beheer van maatschappelijk vastgoed en stelt sportverenigingen en maatschappelijke organisaties in staat om hun functie goed uit te oefenen. SRO verzorgt projecten en programma’s op het gebied van sport en bewegen en beheert, onderhoudt en verhuurt zwembaden, sportaccommodaties, sportparken en maatschappelijk vastgoed.

Accommodatieverbetering
De rest van het dividend zou dan, afhankelijk van de beperkte bijdrage voor de aandeelhouders Haarlem en Amersfoort, verdeeld moeten worden over deze twee gemeenten zodat de gelden ook weer worden gebruikt waarvoor deze bedoeld zijn, de sport. Op deze manier kan opnieuw een impuls worden gegeven aan accommodatieverbetering of de aanleg van kunstgrasvelden.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant