Inrichtingselementen buitensporten steeds belangrijker

Als onderdeel van het KWAliteitsZOrgproject natuurgras sportvelden (KWAZO) verricht Kiwa ISA Sport visuele kwaliteitsopnames van de inrichtingselementen op een sportveld. Het gaat bij deze opnames onder andere om de beoordeling van veldafscheidingen, doelen, lichtmasten en dug-outs.

Het is voor gemeenten van belang om over een onafhankelijk oordeel over de staat van de inrichtingselementen van een sportverenigingen te kunnen beschikken.Onafhankelijk oordeel
Het is voor gemeenten van belang om over een onafhankelijk oordeel over de staat van de inrichtingselementen van een sportverenigingen te kunnen beschikken. Gemeenten kunnen hiermee gevaarlijke situaties voor spelers en bezoekers voorkomen en aansprakelijkheidsprocedures vermijden.

Risico’s in kaart
In de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Boekel en Halderberge bijvoorbeeld, heeft onlangs een visuele inspectie van alle inrichtingselementen plaatsgevonden. Kiwa ISA Sport heeft naar aanleiding van deze inspectie over haar bevindingen advies uitgebracht. De gemeenten leren op basis van de verslaglegging welke risico’s er zijn en kunnen verbeterpunten aanbrengen.

Doelen, dug-outs en hoekpalen
Onlangs is op initiatief van NOC*NSF en de sportbonden KNVB, KNHB, KNLTB, Atletiekunie en KNKV, een Werkgroep Inrichtingselementen opgericht. Kiwa ISA Sport heeft als testinstituut zitting in deze werkgroep. Het doel is om kwaliteitseisen op te stellen voor vaste inrichtingselementen (doelen, dug-outs, hoekpalen etc.) die nodig zijn om sport in wedstrijdverband en tijdens trainingen te kunnen beoefenen. Hierbij gaat het vooralsnog om buitensporten (voetbal, hockey, tennis, atletiek en korfbal).

Nieuwe normen
In deze nieuwe werkgroep hebben ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zitting. Allereerst zal exact worden geïnventariseerd welke inrichtingselementen de buitensportcomplexen in Nederland kennen en welke regelgeving en normen hierop van toepassing zijn voor de betreffende sportbonden. Zodra deze gegevens in kaart zijn gebracht, moet beoordeeld worden of er nieuwe normen moeten worden opgesteld om de kwaliteit en de duurzaamheid van de inrichtingsmaterialen en de veiligheid van de sporters te waarborgen.


    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantSportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten