Bwefar: Huurverhoging sportzalen Zwolle onterecht

De voorzitter van Landstede Basketbal ZAC, Tonok Bwefar, is boos vanwege de door de gemeente Zwolle voorgestelde tariefsverhoging van de huurprijs van sportaccommodaties in de voorgestelde begroting voor het jaar 2016. Hij vindt dat na eigen onderzoek onnodig.

De voorzitter van Landstede Basketbal ZAC, Tonok Bwefar, vindt de voorgestelde tariefsverhoging voor sportzalen in Zwolle na eigen berekening onterecht.Bwefar kreeg op een informatiemarkt van raadsleden en ambtenaren te horen dat de accommodatietarieven niet kostendekkend zijn.

Tariefberekening klopt niet

Een onderbouwing van deze tariefverhoging werd niet gegeven maar het rapport Bekostigingsprocedure binnensportaccommodaties uit september 2011 maakte hem wijzer. Bwefar komt tot de slotsom dat de berekeningen en conclusies t.a.v. de accommodatietarieven niet kloppen omdat voor gymzalen, sportzalen en sporthallen dezelfde methode wordt gebruikt om de kostprijs te berekenen.

Geld toegelegd

Er wordt veel geld toegelegd op de verhuur van de gymzalen door de gemeente. Bij het bezettingspercentage in 2011 blijken de kosten voor verhuur aan verenigingen bijna 5 keer hoger dan de opbrengsten als naar alle kosten wordt gekeken en meer dan 2 keer hoger als alleen naar de exploitatielasten wordt gekeken.

Exploitatielasten

Bwefar vindt dat er niet naar de totale lasten van de gymzalen moet worden gekeken maar uitsluitend naar de exploitatielasten. “Gymzalen zijn primair gebouwd omdat Zwolle wettelijke verplicht is om scholen een sportaccommodatie beschikbaar te stellen. Ook zonder sportclubs zouden deze gymzalen zijn gebouwd. En kosten als OZB, waterschaps- en zuiveringsbelasting, ov Belastingen en rechten en Onderhoudsbedrag EC 2011, worden ook zonder gebruik door sportclubs gemaakt.”

Verdeling vaste en variabele kosten

Bedrijfseconomisch gezien behoren deze kosten tot de vaste kosten, een bedrag van 21.525 euro per gymzaal. “Een verdeling in vaste en variabele kosten is realistischer”, stelt Bwefar. “Dan kom je voor een gymzaal op een kostprijs per uur van 14,77 euro en dat komt bijna volledig overeen met het tarief.”

Efficiëntere bezetting

Bwefar berekende dat er extra inkomsten uit zaalbezetting kunnen worden gegenereerd, alleen al door een efficiëntere bezetting. Omdat er in Zwolle 15 gymzalen en een aantal sporthallen staan, moet het voor de gemeente mogelijk zijn om meer inkomsten te genereren uit deze accommodaties zodat een verhoging van 20% van de huurprijs van sport accommodaties niet nodig is”, aldus Bwefar.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.