TV Heeze sluit tennispark na vondst asbestdeeltjes

Sinds 1 maart jl. is het tennispark van Tennisvereniging Heeze tot nader order gesloten omdat tijdens een asbestinventarisatie op 28 februari asbestdeeltjes op het terrein zijn aangetroffen. Het bestuur van TV Heeze probeert zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over het vervolg.

Tennisvereniging TV HeezeOud dak
In 2013 is besloten om de tennishal te renoveren het oude dak te vervangen. Deze renovatie staat voor dit jaar gepland. Het oude dak bestaat uit asbestcement golfplaten en voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden dient een asbestinventarisatie plaats te vinden. Deze is uitgevoerd en tijdens het onderzoek bleek dat delen asbest van het dak zijn losgelaten en naast de hal op de grond zijn gevallen.

Informatie
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het park zo spoedig mogelijk weer veilig in gebruik te nemen. Het verenigingsbestuur begrijpt dat er vragen zijn over deze tijdelijke sluiting van het tennispark en informeert haar leden via haar website over de consequenties van het aantreffen van asbest op 28 februari.

Geen risico omwonenden
Op de binnen- en buitenbanen noch in de kantine is asbest aangetroffen. De tennisbanen en de kantine kunnen echter niet worden bereikt zonder de strook rondom de tennishal te betreden waar de asbestdeeltjes zijn gevonden. Er bestaat geen risico voor omwonenden. Blootstelling van te hoge asbestconcentraties aan de buitenlucht kan als verwaarloosbaar worden beschouwd. Er bestaat risico op verspreiding als men over strook rond de hal loopt.

Overleg
Voorlopig is het hele tennispark gesloten en kan er niet worden getennist. Het tijdelijk sluiten van het tennispark is voor TV Heeze geen gemakkelijke keuze geweest maar uit voorzorg is dit de enige juiste keuze om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. In de komende dagen zal nader worden overlegd tussen TV Heeze, de gemeente en de deskundigen. Daarbij zal worden bekeken of tijdelijke voorzieningen zijn te treffen tot aan de renovatie en asbestsanering waardoor het park toch toegankelijk kan worden gemaakt.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant