Snellere verwijdering van asbestdaken in Overijssel

Pilot snellere verwijdering van asbestdaken in Overijssel

In Steenwijkerland is op 13 maart een proefproject gestart voor een snellere verwijdering van asbestdaken bij agrarische ondernemers. Hiervoor is een servicepunt ingericht waar zij worden geholpen met hun problemen met asbest.

In Overijssel ligt nog 9 miljoen m2 asbestdak op boerderijen en schuren. Vanaf 2024 mag er in Nederland geen asbestdak meer te vinden zijn. Ook niet bij sportverenigingen.

Pragmatisme provincie Overijssel

Volgens de meest recente berichten is de hoeveelheid asbestdaken in Nederland groter dan voor 2024 verwijderd kan worden. Het getuigt daarom van pragmatisme van de provincie Overijssel om nu dit project te starten. De provincie wil kennelijk op een verantwoorde manier het dreigende knelpunt in de verwijderingscapaciteit voor zijn.

Haast geboden

Gezien de hoeveelheid asbestdaken die er nog liggen, is haast geboden met de verwijdering van asbestdaken. Overijssel zet de verwijderaars, dakenleveranciers, aannemers en gemeenten bij elkaar om eigenaren een aanbod te doen voor vervanging van hun asbestdak.

Opmerkelijk non-issue

Oude asbestdaken verweren en daarbij komen vezels vrij die bij inademing kankerverwekkend kunnen zijn. Dit probleem is een goede reden om versnelde verwijdering van asbestdaken te testen.
In de sportwereld lijkt asbest echter een opmerkelijk non-issue. Op de site van NOC*NSF is over het onderwerp bijvoorbeeld helemaal niets te vinden. Of zou asbest voor clubs in Nederland geen probleem zijn?
Verstandig van de provincie Overijssel om verwijdering van asbest te ondersteunen. Maar staat er ook zo’n project op stapel voor sportverenigingen?

2024 nadert met rasse schreden

Overijssel heeft naar schatting 1.300 sportclubs. Die zijn gedeeltelijk gemeentelijk, gedeeltelijk privaat eigendom. Veel clubs en clubdaken zijn neergezet in een tijd dat asbest ‘nog mocht’ en veel zijn er al gerenoveerd. Maar voor de clubs ‘met’ nadert 2024 met rasse schreden. Een initiatief zoals in Steenwijkerland verdient het om door gemeenten en sportbonden met belangstelling te worden gevolgd. Hoe mooi zou het niet zijn om voor alle clubs in Nederland een ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ actie te starten?

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.