VNG heeft vragen over verwijdering asbestdaken

De VNG heeft zo haar bedenkingen over de controle en handhaving m.b.t. de verwijdering van asbestdaken voor 2024

Het Rijk verbied vanaf 2024 asbestdaken en gemeenten worden verantwoordelijk voor de handhaving van dit verbod. De VNG steunt dit maar zet vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid ervan.

 

De sanering van alle asbestdaken is een enorme opgave. Daarom vraagt de VNG het Rijk om samen met de gemeenten op te trekken en belemmeringen weg te nemen.

Knelpunten

De VNG nam op 4 oktober deel aan een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over het verbod op asbestdaken. De VNG vroeg tijdens dat gesprek aandacht voor de volgende knelpunten:

• Handhaving: een asbestverbod op daken vraagt om handhaving bij overtreding. Dat zullen de gemeenten en de omgevingsdiensten toch moeten gaan doen en miljoenen woningen en bedrijfsgebouwen moeten inspecteren. Dit betekent een enorme aanslag op de handhavingscapaciteit en is in feite niet te doen;

• Financiering: het verbod op zich zal er niet voor zorgen dat de opgave voor 2024 gehaald wordt. De geboden subsidie biedt op de totale kosten ook geen serieuze prikkel. Een lening met lage rente uit een landelijk fonds zou, ook voor sportclubs, een oplossing kunnen zijn;

• Capaciteit: alle eigenaren van een asbestdak kunnen niet tegelijk een beroep doen op de slechts 350 professionele verwijderaars. Dit moet dus gecoördineerd worden aangepakt;

• Communicatie: veel particuliere eigenaren zijn zich er helemaal niet bewust van dat een asbestverbod op handen is. Laat staan dat zij zich realiseren dat zij er ook verantwoordelijk voor zijn om het asbest te verwijderen. Daarom is een landelijke campagne van groot belang;

Regelgeving: er moet geïnventariseerd worden welke wetgeving een versnelling van de verwijdering van de asbestdaken in de weg staat. Zo zorgt het verbod op verstoring uit de Wet Natuurbescherming voor veel vertraging.

Niet wettelijk geregeld

Het asbestverbod is tot nu toe nog steeds niet wettelijk geregeld en heeft nog de status van een ‘mogelijk’ verbod. Dit is een te onzekere basis voor gemeenten om eigenaren van asbestdaken, waaronder sportclubs, ervan te overtuigen dat zij hiermee aan de slag moeten gaan.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.