Asbest in, op en rond sportaccommodaties

In Nederland mag al sinds 1994 geen asbest meer worden gebruikt. Veel sportaccommodaties zijn echter voor dit jaar gebouwd en tijdens de bouw werd in het verleden vaak asbest toegepast. Ga bij twijfel niet zelf aan de slag maar meld de aanwezigheid van verdacht materiaal bij uw gemeente.

Asbest komt nog vaak voor in, op en rond sportaccommodatiesEigenschappen
Asbest werd vroeger beschouwd als wondermateriaal vanwege zijn eigenschappen. Het is brandwerend, slijtvast, isolerend en gemakkelijk te verwerken. Asbest is waarschijnlijk in meer dan 3.000 (!) producten toegepast in fabrieken, woningen en schuren maar ook in treinen, schepen en zelfs in auto’s. Asbest wordt (nog steeds) in mijngroeven gewonnen.

Toepassingen
Asbest werd voor 1994 het meest toegepast in golfplaten die dienden als dakbedekking op schuren en fietsenstallingen, als onderlaag van vinyl-vloerbedekking, in plantenbakken, als spuitlagen op staalconstructies, in scheidingswanden en plafonds (Eternitplaten) en als isolatie rondom oude CV-ketels. Zolang u asbest niet breekt, schuurt, doorboort of op een andere manier bewerkt, kunt u het laten zitten maar als u ervan af wilt, zoekt u dan altijd contact met uw gemeente.

Inventarisatie en verwijdering
Asbest lijkt onschuldig maar jaarlijks overlijden er in Nederland alleen al naar schatting zo’n 500 personen, hoofdzakelijk oudere mannen, aan de gevolgen van asbest. Als u materiaal in of om uw clubhuis niet vertrouwt, dan kan een asbestinventarisatie duidelijkheid verschaffen. En mocht uw vermoeden juist blijken en wilt u het asbest verwijderd hebben, dan mag dat uitsluitend worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf.

Kosten
Inventarisatie en/of verwijdering van asbest is niet kosteloos en kan een behoorlijk aanslag op uw verenigingsbudget betekenen. Het kan verstandig zijn om vooraf met uw gemeente aan tafel te gaan om te bespreken of er mogelijkheden bestaan om het asbest op kosten van de gemeente te laten verwijderen. Is uw accommodatie eigendom van de gemeente dan draait deze doorgaans voor de kosten op.

Privatisering
Als u eigenaar bent van uw accommodatie en de asbest, dan betaalt u de kosten voor het verwijderen. De overheid kent hiervoor geen subsidieregeling. Is uw vereniging door privatisering eigenaar geworden van een clubhuis waar asbest in verwerkt is, dan is van belang dat u de afspraken tegen het licht houdt die bij de privatisering tussen de gemeente en de vereniging zijn gemaakt.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant