Verenigingsadviseur kan vrijwilligersbeleid prima beoordelen

Hack Goettsch, directeur Sportservice Overijssel signaleert dat veel sportclubs weliswaar kampen met een tekort aan vrijwilligers maar dat redding wel eens nabij zou kunnen zijn. Want sinds kort kunnen sportverenigingen een verenigingsadviseur inhuren om het vrijwilligersbeleid te laten beoordelen.

Nieuwe tarievenstructuur sportaccommodaties Utrecht

De gemeente Utrecht wil de tarievenstructuur voor het gebruik van haar sportaccommodaties vereenvoudigen, uniformeren en met een nieuw tarievenbeleid efficiënter accommodatiegebruik stimuleren. Wijziging van deze tarievenstructuur zal echter niet voor 2018 plaatsvinden.

Lancering ‘Vitale clubs voor sport en samenleving’

De meeste Nederlandse sportclubs hebben voldoende organisatiekracht en een aanzienlijk deel van deze vitale clubs is bereid maatschappelijk actief te worden of is dat al. Bijna een op de drie clubs is aan te merken als ‘open club’, een vereniging die meer mensen dan uitsluitend haar leden bedient.

Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Ledental KNVB in seizoen 2014/2015 naar 1,23 miljoen

Met bijna 1.23 miljoen voetballers heeft de KNVB meer leden dan ooit. In het seizoen 2014/2015 maakte de KNVB 6,8 miljoen euro winst, 2 miljoen bij de amateurs en 4,8 miljoen bij het betaalde voetbal. De KNVB heeft een gezonde financiële positie en een groter ledental dan ooit.

Welke gevolgen heeft REACH voor sportverenigingen?

De Europese Unie bereidt wetgeving voor ten aanzien van PAK’s. REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals. Deze nieuwe wetgeving is primair bedoeld voor het gebruik van chemicaliën die in de industrie worden toegepast.

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant