Wetsvoorstel betere controle op verenigingsbesturing

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie komt, zoals in 2013 al per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd, met een wetsvoorstel voor om het toezicht op (sport)verenigingen en stichtingen te verscherpen en de bestuurskwaliteit van de organen te verbeteren.

Ministerie van Veiligheid en Justitie komt met een Wetsvoorstel voor betere controle op verenigingsbesturingPrestatiebeoordeling
Als het wetsvoorstel wet wordt moet duidelijker worden wat er van verenigingsbestuurders verwacht wordt. Daarnaast moet de wet ervoor gaan zorgen dat bestuurders beter op hun bestuursprestaties kunnen worden aangesproken en dat degenen die hun werk niet goed verrichten, eenvoudiger dan nu kunnen worden vervangen.

Alle (sport)verenigingen en stichtingen
In november 2013 kondigde minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer al aan te werken aan een dergelijk wetsvoorstel dat van toepassing zal zijn op alle (sport)verenigingen en stichtingen. Daardoor gelden de nieuwe regels niet alleen voor verenigingen en stichtingen in semi-publieke sectoren maar ook voor bijvoorbeeld bestuurders van goede doelen.

Gevolgschade
De taak van bestuurders en toezichthouders bij verenigingen is in de wet niet helder geregeld. Sommige toezichthouders stellen zich onvoldoende op als tegenwicht voor het verenigingsbestuur en leunen achterover in plaats van de vinger aan de pols te houden. Bestuurders en toezichthouders die hun werk niet naar behoren doen kunnen nog niet bij alle verenigingen en stichtingen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

Tegenstrijdig belang
Voor verenigingen en stichtingen wordt op dezelfde wijze als voor nv’s en bv’s geregeld dat bestuurders en toezichthouders niet mogen meebeslissen over een besluit waarbij zij een tegenstrijdig belang hebben. Dit moet voorkomen dat persoonlijk belang uitstijgt boven het belang van de rechtspersoon.

Nieuw is dat de minister de gronden verruimt op basis waarvan bestuurders en toezichthouders kunnen worden ontslagen. Dat kan voortaan op verzoek van het openbaar ministerie of belanghebbenden als zij het belang van een stichting ernstig schaden.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant