Vervoersregeling voor gehandicapte sporters voortgezet

Minister Schippers maakt structureel geld vrij voor de vervoersregeling voor teamsporters met een beperking zodat het mogelijk blijft dat deze groep een teamsport beoefent bij een reguliere bond. Door de vervoersregeling kunnen deze sporters trainen en aan competities deelnemen door het hele land.

Blijven sporten
“Een gezonde leefstijl voor gehandicapten vind ik van groot belang. Daarvoor is het heel belangrijk dat ook deze kwetsbare groep kan blijven sporten”, zo liet Minister Schippers de afgelopen week aan de Tweede Kamer weten.
.
Vervoersregeling
Per 1 januari 2010 heeft het Fonds Gehandicaptensport de financiële verantwoordelijkheid van deze vervoersregeling overgenomen van het ministerie van VWS met als doel om binnen vijf jaar tot een financieringsstroom te komen waarbij het benodigde geld volledig afkomstig is van de jaarlijkse collecte van het fonds.

Teruglopende inkomsten
Medio 2012 is de vervoersregeling geëvalueerd om vast te stellen onder welke voorwaarden de regeling voortgezet zou kunnen worden. Het Fonds Gehandicaptensport bleek helaas niet in staat is om de verantwoordelijkheid van deze vervoersregeling financieel te blijven dragen vanwege teruglopende inkomsten. Om die reden neemt minister Schippers de financiële verantwoordelijkheid op zich.

De stichting Kenniscentrum Gehandicaptensport blijft verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de vervoersregeling.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant