Troonrede 2013 benoemt sport eenmaal

De regering werkt, zo vermeldt de troonrede, aan hervormingen die onze publieke voorzieningen aanpassen aan de eisen van deze tijd. De verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw heeft regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm onhoudbaar zijn. Een passage uitgelicht.

De troonrede geeft aan dat het nieuwe zorgstelsel jeugdzorg via de gemeenten dicht bij het kind brengt, op het gebied van wonen, onderwijs, veiligheid en sportHet nieuwe zorgstelsel brengt jeugdzorg dicht bij het kind, via de gemeenten die maatwerk leveren op het gebied van wonen, onderwijs, veiligheid en sport.

Decentralisering overheidstaken
Mensen willen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling zorg en sociale voorzieningen dicht bij mensen en in samenhang te organiseren. Om dit te bereiken decentraliseert de regering overheidstaken op drie gebieden.

 1. Nieuw stelsel jeugdzorg
  Kinderen moeten veilig opgroeien en talenten kunnen ontwikkelen om later te participeren in de samenleving. Dit nieuwe stelsel brengt de jeugdzorg via de gemeenten dicht bij het kind. Juist gemeenten zijn in staat om, op basis van de specifieke situatie van het kind dat hulp nodig heeft, maatwerk te leveren in samenspraak met domeinen zoals wonen, onderwijs, veiligheid en sport.
 2. Hervorming langdurige zorg
  Deze is nodig omdat de uitgaven, nu al 2.200 euro per Nederlander per jaar, te beperken. Lichtere vormen van langdurige zorg worden straks uitgevoerd door gemeenten die beter kunnen beoordelen of een traplift of taxivergoeding noodzakelijk is. Medische zorg zoals verpleging valt straks onder de reguliere zorgverzekering.
 3. Werkbedrijven
  Gemeenten gaan met sociale partners werkbedrijven oprichten om mensen in de bijstand of met een arbeidsbeperking te helpen bij het vinden van een baan. Werkgevers en overheid stellen zich samen garant voor 125.000 extra banen in 2026. Als blijkt dat dit aantal niet wordt gehaald, worden bedrijven alsnog verplicht een percentage van hun personeel te rekruteren uit deze groep mensen. Het wetsvoorstel daartoe wordt dit najaar ingediend.
  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten