Sportnota PS: Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

De afgelopen week werd de sportnota vastgesteld met de titel ‘Sportbeleid dat rendeert in Flevoland’, met instemming van een ruime meerderheid van Provinciale Staten. Doel van deze nieuwe sportnota is het aanbrengen van focus in het sportbeleid.

Twee kernsporten
In de nota is in plaats van voor zeven, gekozen voor slechts twee kernsporten (triathlon en watersport), sporten die passen bij het karakter en de identiteit van Flevoland vanwege de aspecten water, ruimte en landschap. Bij deze kernsporten is talentontwikkeling een belangrijk aandachtspunt.

Provincie
De provincie concentreert zich op de kerntaken en het wegnemen van achterstanden op het voorzieningenniveau en het stimuleren van gehandicaptensport zoals is vastgelegd in de nieuwe sportnota.

Gemeenten
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verenigingssport en de sportstimulering ten behoeve van gezondheid, scholen, sport in de buurt (buurtsportcoaches en sportimpuls) en sportaccommodaties. De activiteiten rond de kernsporten, zoals talentontwikkeling en evenementen, moeten de sport in de Flevolandse gemeenten en topsport verbinden.

Ambitie
Het kabinetsbesluit om Nederland niet te kandideren voor de Olympische Spelen van 2028, neemt niet de ambitie weg om Nederland op Olympisch niveau te brengen. Een niet-sportevenement als Floriade 2022 past met de thema’s ‘feeding, energyzing, greening en healthying’ uitstekend bij die ambitie van het Rijk.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant