Ondernemersritje naar golfevenement is zakelijk

Een ondernemer neemt deel aan een driedaagse GVB-cursus en haalt daar zijn GolfVaardigheidsBewijs. Het Gerechtshof in Den Bosch oordeelt dat de ondernemer aannemelijk heeft gemaakt dat hij om zakelijke redenen deelnam aan het golfevenement. De daarvoor gereden kilometers zijn dan ook zakelijk.

GVB-cursus
De ondernemer heeft deelgenomen aan een, door een ondernemersorganisatie georganiseerde driedaagse, GVB-cursus en daar zijn GolfVaardigheidsBewijs gehaald. Hij stelt dat de in dit kader gemaakte kilometers zijn gereden ten behoeve van zakelijke doeleinden en dat hij zijn GVB louter heeft behaald om, als ondernemer, meer kans te maken op het binnenhalen van specifieke opdrachten.

500 kilometer
De Belastinginspecteur is het hier niet mee eens. In geschil is of de ondernemer met zijn auto, die hij ter beschikking gesteld heeft gekregen van zijn werkgever, voor minder dan 500 kilometer in privé heeft gereden. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de ritten betreffende het golfseminar als zakelijk dan wel als privé zijn aan te merken. De rechtbank stelt de ondernemer in het gelijk. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Zakelijke redenen
Het Gerechtshof in Den Bosch hecht geloof aan de verklaring van de ondernemer. Volgens het hof heeft hij aannemelijk gemaakt dat hij om zakelijke redenen deelnam aan het golfevenement. De inspecteur heeft hiertegen, door slechts te wijzen op in de rechtspraak algemeen geformuleerde regels, onvoldoende ingebracht.

De rechtbank overweegt dat de verzwaarde bewijslast wel geldt ten aanzien van het al dan niet sluitend zijn van de kilometeradministratie, maar niet voor de juridische kwalificatie van afzonderlijke ritten. De rechtbank heeft volgens het Hof een juiste beslissing genomen en het hoger beroep is ongegrond verklaard.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant