Minister Schippers beantwoordt PVV-kamervragen over KNVB-artikel

Minister Schippers beantwoordt kamervragen van de PVV-kamerleden Klever, Van Klaveren en Wilders over de poging van de KNVB om de mening van een scheidsrechter te verbieden. De Minister geeft aan bekend te zijn met het artikel ‘KNVB wil liever geen PVV-teksten’ uit het Parool van 26 januari 2013.

Vraag 1 van de PVV
Klopt dit bericht en zo ja, wat vindt u ervan dat de KNVB op deze manier tracht scheidsrechters monddood te maken die het Marokkanenprobleem wel durven te benoemen?
.
.
Antwoord van Minister Schippers
Desgevraagd meldt de KNVB de vrijheid van meningsuiting van iedereen te respecteren, zo óók van al zijn leden. Wel heeft de bond zijn zorg willen uitspreken aangaande opmerkingen van de betrokken scheidsrechter op sociale media die als beledigend, kwetsend of zelfs racistisch kunnen worden ervaren, en daarmee op gespannen voet staan met de normen- en waarden waaraan de bond vasthoudt.

De KNVB ontving over de uitingen van betrokkene diverse klachten van leden. Dit vormde een reden te meer voor de bond om, in deze tijd waarin het begrip ‘respect’ een prominente plaats inneemt, richting betrokkene te reageren zoals dat gebeurd is. De KNVB vindt dat scheidsrechters een voorbeeldfunctie hebben en zich dat altijd bewust moeten zijn. De bond heeft daarom een duidelijk signaal willen afgegeven.

Ik laat het aan de KNVB om daarin een eigen weg te kiezen. Verder geeft de KNVB aan dat er inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de bond en betrokkene. In de ogen van de KNVB had betrokkene zijn functie van voorzitter van Scheidsrechters Vereniging Amsterdam (SVA) kunnen blijven vervullen.

Vraag 2 van de PVV
Deelt u de mening dat een scheidsrechter te allen tijde de vrijheid moet hebben om zijn mening te verkondigen, ook als die mening niet strookt met die van de politiekcorrecte KNVB? Zo neen, waarom niet?

Ik deel de mening dat ook een scheidsrechter ten allen tijde vrijheid van meningsuiting heeft. Er zijn echter grenzen aan de vrijheid van meningsuiting: “Moet jij niet wat grensrechters doodtrappen” is een uitspraak waarvan ik mij heel goed kan vinden in de reactie van de KNVB, die afstand neemt van dit soort uitspraken van een KNVB-scheidsrechter.

Vraag 3 van de PVV
Heeft de KNVB, of een andere door de overheid gesubsidieerde sportbond, eerder pogingen ondernomen tot dergelijke censuurpraktijken?

Antwoord van Minister Schippers
Voorzover dit de Minister bekend is, is dat niet het geval.

Vraag 4 van de PVV
Bent u bereid de directie van de KNVB op het matje te roepen en er op aan te dringen dat deze dappere scheidsrechter excuses krijgt aangeboden? Zo neen, waarom niet?

Antwoord van Minister Schippers
Minister Schippers is daartoe niet bereid. De KNVB bepaalt volgens de Minister als autonome ledenorganisatie, zelf waar de grenzen liggen van wat leden zich kunnen veroorloven.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant