Geluidoverlast van Rotterdamse sportverenigingen

De Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft sportverenigingen aangegeven dat de dienst intensiever gaat controleren op de naleving van geluidvoorschriften. De laatste jaren wordt tegen het seizoenseinde steeds een piek zichtbaar in het aantal klachten over geluidoverlast, veroorzaakt door sportverenigingen.

Geluidoverlast van Rotterdamse sportverenigingenRotterdamse sportverenigingen kunnen geluidoverlast voorkomen.

Klachten voorkomen
Deze jaarlijks terugkerende piek is voor de DCMR aanleiding om de intensiever te gaan controleren. In een brief aan alle Groot Rotterdamse sportverenigingen informeert DCMR de verenigingen over de manieren waarop klachten kunnen worden voorkomen.

Geluidvoorschriften
Een sportvereniging moet voldoen aan de geluidvoorschriften uit het zogenaamde Activiteitenbesluit Milieubeheer. De belangrijkste voorschriften uit deze wet zijn opgenomen in de bijlage bij de brief die de sportclubs toegezonden hebben gekregen.

Vrijstelling aanvragen
Een aantal keer per jaar kan aan een club vrijstelling van de geluidnormen worden verleend. Sportverenigingen moeten hiervoor een ‘melding incidentele festiviteit’ indienen bij de gemeente, die voor deze melding en het aanvragen van een evenementenvergunning haar eigen procedures heeft. Indien een feest ook buiten plaatsvindt, dient een sportclub eveneens een ‘evenementenvergunning’ aan te vragen. Voor meer informatie dient contact te worden opgenomen met de gemeente.

Wat doet de DCMR?
DCMR controleert eventuele geluidoverlast door geluidmetingen uit te voeren op de gevel van nabijgelegen woningen. Clubs worden hierover niet vooraf geïnformeerd. Indien de geluidnormen worden overschreden kan de DCMR de gemeente adviseren bestuursrechtelijke maatregelen te nemen. Doorgaans komt dat neer op het opleggen van een zogenaamde ‘last onder dwangsom’. Daarnaast wordt een strafrechtelijke boete opgelegd van tussen de 1.500 en 4.000 euro.

Wat kunnen sportverenigingen doen?
Houd ramen en deuren gesloten om geluidoverlast te beperken. Omdat met name het basgeluid in muziek overlast veroorzaakt, dient geluidapparatuur zodanig ingesteld te worden, dat de muziek geen voelbare lage tonen (frequenties beneden 40 Hz) bevat. En stel omwonenden ongeveer een week voorafgaand aan de festiviteit schriftelijk op de hoogte. Door in deze brief informatie te vermelden zoals de reden van een feest, het begin- en eindtijdstip en een telefoonnummer waarop iemand aanvullende informatie te krijgen, wordt veel ergernis over eventuele geluidoverlast voorkomen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant