Extra middelen bestrijding overgewicht bij kinderen

Kamerbrief bestrijding overgewicht bij kinderen

In de Voorjaarsnota 2012 is aangegeven dat in het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat van de extra middelen voor preventie en palliatieve zorg, zo’n € 26 miljoen zal worden besteed aan het tegengaan van obesitas bij kinderen. De inzet is primair gericht op voeding en bewegen.

In hoofdlijnen gaat het om:
1. Jongeren op gezond gewicht krijgen
Voor het intensiveren van het Convenant Gezond Gewicht door eerder op te schalen en de aansluiting met de lokale zorgsector te verbeteren en de stijgende trend van overgewicht bij jongeren te keren komt € 3 miljoen beschikbaar. Hierbij kan het gaan om obesitas maar ook om andere eetstoornissen.
2. Gezonde school
Uit onderzoek blijkt dat sport- en beweegprogramma’s overgewicht onder kinderen kunnen terugdringen of voorkomen. Voor de doorontwikkeling van de gezonde schoolmethode en het meer inzetten op de ‘voorschool’, een doorlopende leerlijn gezond gewicht, behoud van kennis over voeding en gezond gedrag binnen het primair onderwijs, komt € 5 miljoen beschikbaar.
3. Verhoging van de sportimpuls
Voor verhoging van de Sportimpuls (onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt) voor het kopiëren van interventies gericht op de aanpak van overgewicht bij kinderen, komt € 2 miljoen beschikbaar.
4. Ontwikkeling individueel contactmoment
Voor een individueel contactmoment voor adolescenten (> 13 jaar) en aanvullende activiteiten voor leerlingen in voortgezet en middelbaar onderwijs door de jeugdgezondheidszorg komt € 15 miljoen beschikbaar.
5. Betere informatievoorziening
Voor betere informatievoorziening over een gezonde leefstijl aan ouders en jeugd via centra voor Jeugd en Gezin (stichting opvoeden.nl) wordt € 1 miljoen beschikbaar gesteld.

De afgelopen jaren heeft Stichting Opvoeden.nl met vele instellingen samengewerkt aan het verbeteren van de informatievoorziening voor ouders en jeugdigen over opvoeden en opgroeien. Inmiddels gebruiken circa 270 gemeenten de content van Stichting Opvoeden.nl voor hun online Centrum voor Jeugd en Gezin.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant