Begrotingsbesprekingen minister Edith Schippers

Op 18 november vinden de begrotingsbesprekingen met minister Edith Schippers van VWS. In de Groen van Prinstererzaal in het gebouw van de Tweede Kamer voerden diverse fractiespecialisten het woord. Zij geven aan over het algemeen niet ontevreden te zijn met het huidige sportbeleid.

Begrotingsbesprekingen minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en SportHuidige sportbeleid
Vandaag vinden de sport begrotingsbesprekingen plaats. Zowel kamerlid Renske Leijten (SP), Matthijs Huizing (VVD) als de kamerleden Hanke Bruins Slot (CDA) en Pia Dijkstra (D66) spraken in eerste termijn uit niet ontevreden te zijn over het huidige sportbeleid. Deze Kamerleden deelden wel een aantal zorgen over ontwikkelingen binnen de sport.

Lotto-inkomsten
De regering bouwt aan een nieuwe ‘gokwet‘. Een van de consequenties van deze wet zou kunnen zijn dat de inkomsten van de Lotto gaan teruglopen. Omdat de Nederlandse sport voor een belangrijk deel financieel afhankelijk is van bijdragen van de Lotto, vormt deze gokwet een bedreiging voor de Nederlandse sport.

Meerdere Kamerleden spreken hun zorg uit over deze ontwikkeling en vragen minister Schippers of zij er met haar collega’s van Justitie voor wil zorgen dat deze bron blijft voortbestaan voor sportend Nederland. Kamerlid Huizing verzoekt de minister zelfs om waarborging van de afdracht aan de Nederlandse sport.

Vrouwenvoetbal
Mevrouw Dijkstra wil het EK Vrouwenvoetbal naar Nederland halen, een plan dat wordt omarmt door de KNVB. Zij stelt voor dat de minister en de KNVB in overleg gaan om dit te bewerkstelligen, een idee dat wordt gesteund door PvdA-kamerlid Van Dekken. Ook het CDA steunt dit voorstel omdat het vrouwenvoetbal onder druk staat en vrouwenteams het soms niet redden. “Zo’n EK betekent een stimulans voor de breedtesport.”

Service Medical
De Stichting Service Médical bestaat al 25 jaar als medische hulporganisatie die met 175 gespecialiseerde medische vrijwilligers hulp biedt bij sportevenementen zoals plaatselijke voetbaltoernooien, wielerrondes zoals de Alpe d’Huez en La Vuelta maar ook bij BMX-fietswedstrijden en zelf bij biljarttoernooien. De minister wil subsidie aan de stichting stopzetten maar zowel D66 als de SP pleiten tijdens de begrotingsbesprekingen voor continuering.

IOC
Een ander belangrijk punt van aandacht tijdens deze begrotingsbesprekingen was de inachtneming van de mensenrechten bij toekomstige toewijzing van de Olympische Spelen en andere grote internationale sportevenementen. Aan de minister de vraag om hierover, in Europees verband, in gesprek te gaan met het IOC.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant