Begroting Volksgezondheid, Welzijn en oh ja, Sport

Het is beschamend om te lezen hoe weinig aandacht er voor Sport is in de VWS begroting voor 2014. Maar het feit dat het lot en de toekomst van de Sport niet eens in handen ligt van VWS maar in de komende kabinetsperiode wordt bepaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is beangstigender.

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en oh ja, SportOud nieuws
Onder het kopje ‘Sport en Bewegen in de buurt’ wordt terloops aangegeven dat er “Vanaf 2014 via de sportimpuls extra geld is om kinderen van wie de ouders weinig inkomen hebben, gericht te benaderen en dat er buurtsportcoaches zijn aangesteld in 377 gemeenten en er ongeveer 340 sportimpulsprojecten van start zijn gegaan”. Oud en over 2014 weinig zeggend nieuws. En daar kan sportend Nederland het weer een jaartje mee doen.

Kansspelmarkt
Het gevaar voor het voortbestaan van de sport in Nederland komt uit een andere richting, uit de hoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit Ministerie moet namelijk gaan bepalen in hoeverre de liberalisering van de online-kansspelmarkt doorgaat en het huidige financieringsmodel voor de sport vanuit de kansspelen, beschermd zal worden.

Geen aandacht
De begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie besteedt geen enkele aandacht aan het bestaande financieringsmechanisme waarbij de opbrengsten van kansspelen worden uitgekeerd aan goede doelen waaronder de sport. Daarbij komt nog dat sportverenigingen nog minder gemeentelijke steun tegemoet zullen kunnen zien met het oog op het te verwachten tekort van 6 miljard euro bij de gemeenten in 2017.

Sportbonden verdwijnen
Als de liberalisering van kansspelmarkt doorgaat, zonder rekening te houden met de consequenties voor sportend Nederland, dan zal dat de grote meerderheid van de sportbonden in Nederland ophouden te bestaan. De positie van het Ministerie van VWS in deze blijft overigens onduidelijk, er laat zich in elk geval geen letter over teruglezen in de begroting van 2014.

Een somber perspectief
De Lotto droeg vorig jaar 43,8 miljoen euro bij aan sportend Nederland. Zonder deze bijdrage krijgen vrijwel alle sportbonden hun begroting op geen enkele wijze meer sluitend tenzij de contributie wordt verdrievoudigd. NOC*NSF schetst bij monde van voorzitter André Bolhuis dat dan “uitsluitend voetbal, hockey, golf, tennis en de paardensport zullen overleven. Dan heb je het gehad. Een somber perspectief.”

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten