Alcoholleeftijd per 1 januari 2014 naar 18 jaar

VWS-staatssecretaris Van Rijn heeft gemeenten een brief gestuurd over de belangrijkste wijzigingen in de Drank- en Horecawet (DHW). Er komt per 1 januari 2014 één alcoholleeftijd en dat is vanaf 18 jaar. Gemeenten zijn daarnaast verplicht om vóór 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan vast te stellen.

Alcoholleeftijd per 1 januari 2014 naar 18 jaarDoel alcoholbeleid
Het doel van het alcoholbeleid van het Nederlandse kabinet is om kinderen niet op jonge leeftijd te laten beginnen met het drinken van alcohol, dat jongeren sowieso minder alcohol gaan drinken, dat minder mensen alcohol afhankelijk worden en dat tenslotte de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik worden verminderd.

Communicatietraject 
De brief die de Staatssecretaris aan de Nederlandse gemeenten heeft gestuurd gaat in op het communicatietraject rondom de wetswijziging en het belang van een hogere alcoholleeftijd. VWS start dit traject begin december 2013 om jongeren en hun omgeving (ouders, verkopers, barmedewerkers in sportkantines, etc.) te informeren over de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar.

Zelf strafbaar
Ook wordt duidelijk gemaakt dat jongeren zelf strafbaar zijn als ze nog geen 18 zijn en op voor het publiek toegankelijke plaatsen, alcohol in hun bezit hebben. De communicatie rond de nieuwe alcoholleeftijd bestaat uit folders die in supermarkten worden uitgedeeld en berichtgeving in huis-aan-huis bladen. Daarnaast start medio november een meerjarige campagne met als doel om duidelijk te maken dat het normaal is dat je voor je 18de geen alcohol drinkt.

Invloed alcoholreclame 
Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP blijkt overigens dat sinds de invoering van het wettelijk verbod om tot 21:00 uur alcoholspots uit te zenden, het bereik van alcoholreclame onder jongeren niet is af- maar juist is toegenomen. De oorzaak hiervan is dat de drankindustrie sindsdien veel méér alcoholreclame is gaan uitzenden vlak ná 21:00 uur. Ook uit Amerikaans onderzoek blijkt dat beperking van de reclame tot na 21:00 uur weliswaar leidt tot een daling van het reclamebereik onder jonge kinderen, maar ook tot een stijging van het bereik onder jong volwassenen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant